Kulturní bonus

ZO OSŽ PŘIPRAVILA PRO SVÉ ČLENY A ČLENKY MOŽNOST ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 1000,- Kč/rok

Kulturní bonus má možnost čerpat každý aktivní člen nebo členka ZO OSŽ Mladá Boleslav na jakoukoli kulturní akci pokud již nečerpali v daném roce příspěvek na wellnes pobyt nebo sportovní bonus.

Příspěvek bude poskytnut v 50% výši s maximální hodnotou do 1000,- Kč za jeden kalendářní rok.

Vyplacení příspěvku – u hospodářky ZO, po předání vstupenky do jednoho měsíce od konání akce.